Echographie grands animaux

Echografie is een techniek waarbij zacht weefsel en benige oppervlakken onderzocht kunnen worden door middel van geluidsgolven. Echografie is pijnloos en heeft geen bijwerkingen. Echografie is aangewezen bij onderzoeksvragen over gewrichten, pezen en spieren maar ook therapeutisch zoals voor infiltratie van dieper gelegen gewrichten vb. de facetgewrichten van de hals.

Een echografisch onderzoek neemt tussen 20 en 60 minuten in beslag. Om de veiligheid van zowel patiënt als onderzoeker te garanderen, worden de echografieën uitgevoerd onder sedatie.

Toestel in onze kliniek:

  • Philips CX-50. Er komt een nieuw toestel in april 2021.

Echografie is aangewezen bij:

  • aandoeningen van het musculoskeletale systeem: gewrichten, pezen en spieren
  • infiltratie van dieper gelegen gewrichten zoals de facetgewrichten van de hals (onder echografische begeleiding)
  • bekkenfracturen