Medische beeldvorming grote huisdieren (vet)

De vakgroep Medische beeldvorming beschikt over vijf Europese specialisten in Veterinaire Medische Beeldvorming (ECVDI diplomates). Deze leiden zes ECVDI residenten-in-training op: vier bij de kleine huisdieren en twee bij de grote huisdieren. De vakgroep telt ook twee dierenartsen, opgeleid in de nucleaire diergeneeskunde en verschillende dierenartsen met specifieke kennis in diverse domeinen.

Rechtstreekse afspraken voor medische beeldvorming zijn mogelijk.