CT-scan

Bij computertomografie (CT) roteren röntgenstralen rondom de patiënt om dwarse doorsneden van het lichaam te maken. Een CT-onderzoek biedt veelal meer informatie dan een röntgenfoto, omdat er bij CT geen sprake is van superpositie of overlapping van organen of letsels. De techniek kan voor veel indicaties worden ingezet. Het wordt vooral gebruikt voor neurologische (centraal of perifeer) en oncologische aandoeningen (total body scan voor opsporen van o.a. longmetastasen), chronische neusaandoeningen, orthopedische aandoeningen maar ook respiratoire, cardiovasculaire en abdominale aandoeningen.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Het scannen zelf neemt slechts enkele seconden in beslag. Kortdurende algemene anesthesie of zware sedatie is de regel, gezien de snelle voortgang van het onderzoek.

Toestel in onze kliniek:

  • Canon, Aquilion One Vision - geïnstalleerd in maart 2020

Informatie voor dierenartsen:

Patiënt doorverwijzen voor CT

Het is mogelijk om een patiënt door te sturen enkel voor een CT-scan. Dit kan enkel voor stabiele patiënten zonder belangrijke systemische aandoeningen.

Hoe gaan we te werk?

In een eerste stap bezorgt u ons een verwijsbrief waarin vermeld wordt van welke regio of regio’s u een CT-scan wenst en wat de indicatie is. U bezorgt ons ook de resultaten van een recent bloed- en urineonderzoek (indien van toepassing). Dit kan via een online contactformulier of via e-mail naar dierenradiologie@ugent.be. We zullen het dossier bekijken en u een e-mail terugsturen met bevestiging, of indien nodig, met vraag om bijkomende informatie.

Als tweede stap, en pas na ontvangst van onze bevestiging, kan de eigenaar telefonisch een afspraak maken via het secretariaat van de Kliniek voor Kleine Huisdieren (T 09 264 77 00).

Op de dag van de afspraak wordt de patiënt ’s ochtends tussen 8 en 9 u. verwacht. Het dier kan vanaf 15.30 u. naar huis. Uitzonderlijk kunnen andere tijdstippen besproken worden. Bij ophalen worden geen resultaten besproken met de eigenaar. We bezorgen u een uitgebreid verslag binnen de 3 dagen.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Informatiebrochure CT-scan155.78 KB
CT scan 2
CT scan