Drukplaatonderzoek

Sinds september 2018 voegen we een drukplaatonderzoek toe aan het standaard orthopedisch onderzoek. Omdat onze kliniek vaak te maken krijgt met dieren die al chronische orthopedische problemen hebben, die in de eerstelijnspraktijken moeilijk of niet gelokaliseerd kunnen worden, is een drukplaatonderzoek onmisbaar in de huidige kwalitatieve diergeneeskunde. Een bijkomend voordeel is dat we hierdoor een objectievere opvolging van het manken kunnen verzekeren, waardoor er, indien nodig, accurater kan ingegrepen worden in de loop van het genezingsproces.

Het onderzoek is totaal pijnloos. Het dier hoeft enkel een aantal keer over een platform te lopen waarin de drukplaat verwerkt zit. Op basis daarvan verkrijgen we een totale ganganalyse waarbij zowel de krachten als de tijdsduur van belasting gemeten wordt.

Elke eigenaar en doorverwijzende dierenarts krijgt een document doorgemaild met daarin de resultaten van de metingen. De gedetailleerde uitleg wordt samen met de eigenaar besproken op het moment van de consultatie. De doorverwijzende dierenarts krijgt via het verslag een samenvattend resultaat op basis van de normaalbelasting.