FAQ Healthy weight clinic

Vaak gestelde vragen over de Healthy Weight Clinic

Is dit de eerste Healthy Weight Clinic in België?

Onze kliniek is uniek in zijn soort door de combinatie van gepersonaliseerde, langdurige opvolging, met academisch onderzoek op basis van de patiëntendata om beter te begrijpen wat precies de impact van obesitas is op het lichaam, om uiteindelijk obesitas ook efficiënter te kunnen bestrijden. Die tweeledige aanpak is uniek in België. Op deze manier willen we een bijdrage leveren aan een gezonder leven van onze huisdieren, met de juiste voeding, voldoende beweging en een gezond gewicht.

Wat is het doel van de Healthy Weight Clinic?

Wij willen dieren en baasjes begeleiden naar een gezond gewicht en een gezondere levensstijl met een gepersonaliseerde en langdurige opvolging.

Voor ons is kennisdeling ook een heel belangrijke factor in de bestrijding van obesitas bij dieren. Daarom vinden we het heel belangrijk de dierenartsen heel nauw bij de behandeling te betrekken en willen we ook de inzichten uit ons wetenschappelijk onderzoek met hen delen. We willen hen zoveel mogelijk tools aanreiken om hun patiënten zo goed mogelijk op te volgen en om de baasjes te sensibiliseren.

Maar daar stopt de ambitie niet. We willen op termijn ook een community uitbouwen van baasjes waar ze naast input vanuit de obesitaskliniek, ook ervaringen met mekaar kunnen delen en mekaar kunnen inspireren. Want daar is nog heel veel terrein te winnen. Hoewel ongeveer de helft van onze honden en katten te kampen hebben met overgewicht, zijn de baasjes zich doorgaans van geen kwaad bewust. Terwijl obesitas een chronische ziekte is, met mogelijk ernstige gevolgen. Als we dat bewustzijn kunnen vergroten bij de baasjes, gaan we meer aan preventie kunnen doen. Want zoals bij elke andere ziekte, is het ook bij obesitas beter te voorkomen dan te genezen.

Tot slot, willen we ook blijven leren uit de behandeling van onze patiënten. We gaan de data die we gaandeweg verzamelen, verder analyseren. Het doel is verdere inzichten te krijgen in de impact die overtollige kilo’s precies hebben op het lichaam en hoe obesitas nog efficiënter aangepakt kan worden.

Hoe ziet de typische patiënt van de Healthy Weight Clinic eruit?

Een gesteriliseerde labrador van middelbare leeftijd die weinig actief is en zeer voedsel-gemotiveerd is. Vaak vertellen eigenaars dat de hond weinig eet en soms voegen ze extra’s toe aan het voer om het smakelijker te maken. Als we dan de berekening maken dan blijkt dat de hond veel meer calorieën opneemt dan nodig. Bij de katten zien we bijvoorbeeld vaak een gesteriliseerde Britse korthaar van middelbare leeftijd die vooral eet en slaapt. We zien ook heel vaak katten die enkel binnen leven. De labrador en Britse korthaar zijn maar enkele van de rassen waarbij we vaker overgewicht en obesitas zien. Er zijn heel wat rassen gevoeliger voor deze ziekte.

Komen er ook andere dieren dan honden en katten naar de Healthy Weight Clinic?

Wij richten ons ook op paarden. Hier zien we een prevalentie van ongeveer 20-50% afhankelijk van de studie. Net zoals bij hond en kat, zijn bepaalde rassen veel gevoeliger dan andere. Vooral pony’s zijn gevoelig maar we zien bijvoorbeeld ook vaak dressuurpaarden met overgewicht.

Wat is het ergste geval dat jullie tot nog toe gezien hebben?

Eén van mijn eerste patiëntjes dat ik meer dan 20 jaar geleden behandelde voor obesitas kan ik me nog altijd herinneren. Het was een kruising van een West Highland White terriër die 11 kg woog in plaats van 5.5 kg. De hond kon amper nog wandelen maar heeft dankzij de inzet van de eigenaars zijn ideale gewicht bereikt. De behandeling duurde lang maar al na 1 maand hadden de eigenaars een andere hond op vlak van levendigheid en activiteit. Het is iets wat we heel vaak horen van de eigenaars: ondanks het feit dat er nog een lange weg te gaan is, zien ze al een duidelijke verandering op dat vlak. Het is ook iets wat hen motiveert om vol te houden.

In het kader van de negatieve impact van obesitas op de gezondheid en zelfs de levensverwachting van onze dieren, moeten we trouwens elk geval als ernstig beschouwen. De boodschap is dan ook om bij overgewicht zo snel mogelijk de dierenarts te consulteren voor advies. Want een vermageringsbehandeling is sowieso een traject op langere termijn. Het goede nieuws is wel dat we zien dat zelfs het eerste, bescheiden gewichtsverlies al een positief effect heeft op het energiepeil en welzijn van de dieren en dat de klachten van manken ook vaak al verdwijnen in dit vroege stadium van de behandeling.

Hoe komen patiënten bij de Healthy Weight Clinic terecht?

Onze patiënten worden doorverwezen door hun dierenarts. Daarnaast komen patiënten ook bij ons terecht via de collega’s van de kliniek hier aan de universiteit waaronder bv. de collega’s die gespecialiseerd zijn in fysiotherapie en dan zetten we een gezamenlijk behandelingstraject op.

Hoe ziet een behandelingstraject eruit?

Patiënten komen naar de kliniek, meestal via een doorverwijzing van hun dierenarts. Ons traject begint met een diepgaande intake, waar we de situatie grondig analyseren om zo het probleem te identificeren. Vaak zien we dat de voeding op zich wel ok is, maar dat de extraatjes voor problemen zorgen. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog een reeks andere factoren die meespelen, zoals het ras, of het dier gesteriliseerd is en of er onderliggende aandoeningen zijn. Eens dit alles in kaart gebracht is, gaan we een concreet en gepersonaliseerd plan uitwerken om het dier weer op een gezond gewicht te krijgen. Doorgaans gaat het om een traject op langere termijn. Als we bijvoorbeeld een labrador behandelen met een startgewicht van 45 kilo (waarvan het ideale gewicht rond de 30 kilo ligt), moet je rekenen op ongeveer een jaar om die 50% aan overgewicht duurzaam kwijt te spelen. Het goede nieuws is wel dat zelfs het eerste, bescheiden gewichtsverlies al een positief effect heeft op het energiepeil en welzijn van de dieren.

Hoeveel kost het gemiddelde traject?

Voor de eerste consultatie trek je best zeker een uur uit. Deze consultatie kost 115 euro. Een eerste opvolgingsconsultatie wordt aangeraden ongeveer 2, maximum 3 weken na de start en kost 30 euro. Als alles vlot verloopt, kunnen de volgende opvolgingsconsultaties wat verder uit elkaar liggen en deze kunnen ook bij de eigen dierenarts gebeuren. Eens de hond of kat bijna op het ideaal gewicht zit, volgen we weer wat intenser op. Het is niet altijd makkelijk om in het begin het ideaal gewicht te schatten en soms moet dat een beetje bijgestuurd worden. En het is natuurlijk de bedoeling om het dier op zijn ideaal gewicht te houden. Hoeveel calorieën de hond of kat daarvoor nodig heeft, verschilt individueel. We verhogen de energieopname dan zeer geleidelijk tot we een stabiel ideaal gewicht bereiken.

Hoeveel sessies zijn er nodig om resultaat te zien?

Dat hangt natuurlijk af van de mate van overgewicht maar in principe zouden we moeten uitgaan van een gewichtsverlies van 1% per week. Doorgaans gaat het om een traject op langere termijn. Als we bijvoorbeeld een labrador behandelen met een startgewicht van 45 kilo (waarvan het ideale gewicht rond de 30 kilo ligt), moet je rekenen op ongeveer 33 weken of 7,5 à 8 maanden om die 50% aan overgewicht duurzaam kwijt te spelen. Het goede nieuws is wel dat zelfs het eerste, bescheiden gewichtsverlies al een positief effect heeft op het energiepeil en welzijn van de dieren.

Wat is het verschil tussen advies in de Healthy Weight Clinic versus advies van je eigen dierenarts?

De relatie tussen de dierenarts en onze Healthy Weight Clinic is te vergelijken met die tussen huisarts en een specialist. In complexere, of in dit geval letterlijk zwaardere gevallen, kan de dierenarts doorverwijzen naar onze kliniek. Nadien kan de patiënt ook verder opgevolgd worden door de dierenarts.

Het is meestal ook de eerste consultatie – of de intake – die heel wat tijd in beslag neemt omdat er heel wat factoren onder de loep genomen moeten worden. Het is niet altijd evident om dit in te passen in de drukke agenda van een dierenarts. Zodoende krijgen we soms ook doorverwijzingen van minder complexe gevallen.

Hoelang duurt het om een obees dier terug op zijn/haar normale gewicht te krijgen?

Dat hangt af van de mate van overgewicht en eventuele andere bijkomende factoren, zoals onderliggende aandoeningen. Maar je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat het om een geleidelijk proces gaat dat doorgaans flink wat tijd vergt, zeker als je weet dat we uitgaan van een gewichtsverlies van 1%/week. Als we bijvoorbeeld een labrador behandelen met een startgewicht van 45 kilo (waarvan het ideale gewicht rond de 30 kilo ligt), moet je rekenen op ongeveer 7.5 à 8 maanden om die 50% aan overgewicht duurzaam kwijt te spelen. Het goede nieuws is wel dat zelfs het eerste, bescheiden gewichtsverlies al een positief effect heeft op het energiepeil en welzijn van de dieren.

Kunnen jullie blijvende resultaten garanderen?

Wij hebben met dit team al heel mooie resultaten geboekt. Maar garanties op blijvende resultaten kunnen wij niet geven. Dat ligt in de handen van de baasjes. Wij helpen hen hun dier terug op een gezond gewicht te krijgen en we geven hen de tools om dat gewicht op peil te houden eenmaal het traject bij de Healthy Weight Clinic is afgerond. De ervaring leert ook dat dieren die in het verleden obees waren, vaak blijvend een verlaagd metabolisme hebben en dus doorgaans blijvend een aangepast dieet nodig hebben. Onderzoek toonde aan dat wanneer obese honden na het bereiken van hun ideaal gewicht op een vermageringsdieet blijven staan i.p.v. te switchen naar een onderhoudsvoeding, ze veel minder kans hebben op een jojo-effect. Zo’n jojo-effect moeten we natuurlijk absoluut vermijden. Vandaar dat de blijvende opvolging van de dierenarts een grote meerwaarde heeft en dat we vanuit onze kliniek ook willen inzetten op het oprichten van een community waar baasjes terecht kunnen met hun vragen en waar ze mekaar ook kunnen inspireren.

Hoe is de samenwerking met de dierenartsen?

De dierenartsen spelen een belangrijke rol in de behandeling van overgewicht bij onze huisdieren. Vandaar dat we erg nauw met hen willen samenwerken. Die wisselwerking is heel belangrijk aangezien zij de patiënten naar ons doorverwijzen en hen ook blijven opvolgen nadat ze hun traject in onze kliniek hebben afgerond.

Wat is de ambitie van de Healthy Weight Clinic?

We willen de prevalentie van obesitas bij onze dieren naar beneden halen en daarmee de levenskwaliteit van de dieren verbeteren. De komende jaren willen we een community uitbouwen waar baasjes met ons en met mekaar kunnen interageren en zo nuttige tips en inspiratie vinden rond een gezonde levensstijl voor hun dier. Verder willen we onze samenwerking met de dierenartsen uitdiepen om zo meer te kunnen sensibiliseren en uiteindelijk ook breder aan preventie te doen. Daarnaast gaan we inzetten op onderzoeksprojecten om wetenschappelijke data en inzichten te genereren.