Knieschijfontwrichtingen (patellaluxatie)

Bij een patellaluxatie of knieschijfontwrichting blijft de knieschijf niet op zijn normale plaats zitten, maar verplaatst hij zich naar de binnen- of buitenzijde van de knie. Dit zorgt vaak voor pijn en optrekken van de achterpoot.

Meestal bestaat de behandeling uit een combinatie van verschillende technieken, waarbij men de knieschijf terug op zijn originele plaats probeert te krijgen en te houden door het uitdiepen van de knieschijfgroeve, het verplaatsen van de tuberositas tibiae en het opspannen van het gewrichtskapsel.

Meer recent is er ook een implantaat beschikbaar (RidgeStop®) dat in bepaalde gevallen kan meehelpen om de knieschijf op zijn plaats te houden. Mocht dit nodig zijn, dan bespreken we dit graag op het moment van de consultatie.

Screening

Patellaluxatie is een genetisch belaste aandoening. Dit wil zeggen dat het overgedragen wordt van ouderdier op de pups. Daarom is het belangrijk dat gevoelige rassen hierop gescreend worden. Bij ons kan u ook terecht voor officiële controles voor patellaluxatie in het kader van fokadvies.