Scintigrafie

Maak een afspraak

Katten: Via e-mail naar katomic@ugent.be. Voeg altijd een volledig medisch dossier (bij voorkeur als pdf-document) en compleet ingevuld contactformulier als bijlage toe.

Honden: Via e-mail naar dierenradiologie@ugent.be

Meer info

Scintigrafie is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van radioactieve stoffen (isotopen) en die gebruikt wordt wanneer de klassieke beeldvorming (RX, CT, echo) onvoldoende informatie geeft over het probleem bij uw dier.

De gebruikte stoffen zijn onschadelijk voor uw dier en de bestralingsbelasting is minimaal. Deze onderzoeken gebeuren al geruime tijd bij mens en dier.

Het radioactief deeltje verliest zijn straling na verloop van tijd. We noemen dit de halfwaardetijd. Deze varieert van stof tot stof en bepaalt mee hoe lang uw dier straling uitzendt. Niet alleen het verval van het isotoop is belangrijk, maar ook de snelheid waarmee uw dier de stof uitscheidt via urine of ontlasting.

Waarom is het gebruik van isotopen interessant?

De techniek is erg gevoelig zodat ze al in een zéér vroeg stadium problemen kan in beeld brengen. Met deze techniek kan vaak ook het hele dier in beeld gebracht worden wat met andere technieken niet evident is. De resultaten van de scintigrafie worden vaak gecombineerd met andere beeldvormingstechnieken om tot een diagnose te komen.

Er zijn verschillende toepassingen van scintigrafie die onze kliniek routinematig uitvoert:

Schildklierscintigrafie

Katten hebben op middelbare en oudere leeftijd vaak last van een overactieve schildklier, die te veel schildklierhormoon aanmaakt (hyperthyroïdie). De oorzaak zijn vaak goedaardige gezwelletjes van de schildklier, maar door het teveel aan hormoon lijdt de gezondheid van de kat eronder. Hoewel er verschillende behandelingsmogelijkheden bestaan, wordt de behandeling van hyperthyroïdie met radioactief jodium (zoals het ook bij mensen wordt uitgevoerd) beschouwd als de beste oplossing. Meer informatie over radiojoodtherapie bij katten, vindt u in deze brochure.

Naast een te snelle werking kan ook een te trage schildklierwerking of hypothyroïdie opgespoord worden met scintigrafie. Deze aandoening komt voornamelijk bij honden voor. Een bloedonderzoek brengt niet altijd het verhoopte antwoord bij het zoeken naar een diagnose. Een scintigrafie kan in deze gevallen aangewezen zijn.

Tenslotte komen bij honden ook soms schildkliertumoren voor. Voor de diagnose en het inschatten van de behandelingsmogelijkheden kan een scintigrafie aangeraden worden. Sommige van deze patiënten hebben ook baat bij een behandeling met radioactief jodium, een therapie die in onze kliniek aangeboden wordt.

Botscintigrafie

Wanneer de oorzaak van het manken bij uw dier niet gevonden wordt via orthopedische onderzoeken, kan botscintigrafie een hulpmiddel zijn. De hoge gevoeligheid van de techniek zal in de eerste plaats de locatie van het letsel aanduiden, iets wat in de diergeneeskunde niet altijd evident is. Deze techniek is een goede aanvulling bij orthopedische of neurologische onderzoeken.

Leverscintigrafie

Het opsporen van een portosystemische shunt (afwijkend bloedvat in de lever) wordt meestal uitgevoerd met een echografisch onderzoek, maar ook scintigrafie kan helpen. Een scintigrafisch onderzoek kan de aanwezigheid van een portosystemische shunt bevestigen.

Nierscintigrafie

De werking van elke nier apart kan in beeld gebracht worden, wat uniek is aan scintigrafie en bij sommige patiënten noodzakelijk is voor hun verdere behandeling.

Prijs

Totale richtprijs voor diagnostiek, behandeling en hospitalisatie van hyperthyroïdie bij de kat is 900 euro.

Totale richtprijs voor behandeling en hospitalisatie van schildkliertumor is 1000 euro.

Botscan: 325 euro (excl. BTW, overhead en anesthesie)

Schildklierscan: 160 euro (excl. BTW, overhead en anesthesie, indien voor tumor vaak supplement van 75 euro)

Diagnostiek portosystemische shunt 150 euro (excl. BTW, overhead en anesthesie)