Hersenbeeldvorming

TMS behandeling - De magneet wordt op een welbepaald deel van de hersenen geplaatst zodat die regio specifiek kan geactiveerd worden.Hersenscan waarbij er automatisch geregistreerd wordt welke hersenregio's niet naar behoren functioneren (rode aanduiding). Zo kan een diagnose gesteld worden over o.a. gedragsstoornissen.Volledig zicht op de hersenen

Behandeling van de angstgestoorde hond

Angststoornissen zijn een erg belangrijk probleem bij de hond. Naast hun nefaste invloed op het welzijn van het dier, verstoren ze de band met de eigenaar. Bovendien, kunnen ze leiden tot het onderbrengen van honden in asielen of zelfs tot euthanasie van het dier. Tot op heden is gedragstherapie, dikwijls gecombineerd met medicatie, de klassieke behandeling. Angststoornissen kunnen, naast deze klassieke behandeling, behandeld worden met neuromodulerende technieken. Dit in analogie met de menselijke psychiatrie. Transcraniale magnetische stimulatie (TMS) is een pijnloze neuromodulerende techniek die kan worden ingezet na het falen van de klassieke therapie.

Momenteel voeren we beeldvormend onderzoek uit naar de effecten van medicatie en neuromodulerende technieken op angstgestoorde honden. Eerste en hoopvolle resultaten tonen aan dat TMS in angstgestoorde honden in staat was om hersenregio’s geassocieerd met gedrag bij de hond wel degelijk te kunnen beïnvloeden. Deze verandering in de hersenen werd vergezeld door positieve gedragsveranderingen.

In het kader van een toegekend project, kunnen we u deze behandeling aanbieden gecombineerd met functionele beeldvorming.

  • Eerst wordt er een functionele hersenscan genomen om na te gaan of en waar er problemen zijn met de hersenwerking. Dit gebeurt met een PET of een gamma camera.

  • Wanneer er gekozen wordt voor de behandeling met de neurostimulerende methode rTMS, zal eerst op basis van een MRI scan de lokalisatie bepaald worden van de hersenregio die gestimuleerd zal worden. Dit gebeurt met een techniek die men neuronavigatie noemt.

  • Eens de regio gelokaliseerd kan de stimulatie beginnen. Deze gebeurt met behulp van een probe die een magnetisch veld ontwikkelt over de te stimuleren regio.

Hoe verloopt dit praktisch?

  • Uw hond komt naar de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Gent, departement medische beeldvorming van de huisdieren. Er zal een hersenscan genomen worden en er wordt een lichamelijk en bloedonderzoek uitgevoerd om andere problemen uit te sluiten.
  • Er wordt een afspraak voor u gemaakt met de veterinaire gedragsspecialist die een gedragsevaluatie zal uitvoeren.
  • De verschillende te nemen stappen voor de behandeling worden uitvoerig met u besproken, mondeling en aan de hand van brochures.
  • Na de behandeling zullen er opnieuw beelden gemaakt worden om na te gaan wat het effect is van de behandeling.

Meer info? Mail naar Sofie.Salden@ugent.be of Kathelijne.peremans@ugent.be

SPECT hersenbeeldvorming

Dit is een driedimensionele beeldvormende techniek die de functie van de hersenen in beeld brengt. CT en MRI gaan voornamelijk het anatomische deel in beeld brengen. Er zijn afwijkingen, o.a. gedragsproblemen die enkel met de functionele beeldvorming (SPECT) kunnen in kaart gebracht worden. Voor deze beeldvorming wordt er gebruik gemaakt van een licht radioactieve stof die absoluut geen gevaar voor uw dier betekent. Er wordt op de hoogte gebracht van alle nodige maatregelen gelinkt aan dit type beeldvorming.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Infobrochure over de angstige hond60.47 KB