Nucleaire geneeskunde (diagnostiek en therapie)

Scintigrafie is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van radioactieve stoffen (isotopen) en die gebruikt wordt wanneer de klassieke beeldvorming (RX, CT, echo) onvoldoende informatie geeft over het probleem bij uw huisdier.
De gebruikte stoffen zijn onschadelijk voor het dier en de bestralingsbelasting is minimaal. Het radioactief deeltje verliest zijn straling na verloop van tijd (halfwaardetijd).
De techniek is erg gevoelig. Dit wil zeggen dat ze al in een zéér vroeg stadium problemen kan in beeld brengen. Met deze techniek kan vaak ook het hele dier in beeld gebracht worden wat met andere diagnostische technieken niet evident is. De resultaten van de scintigrafische onderzoeken worden vaak gecombineerd met andere beeldvormingstechnieken om tot een diagnose te komen.

Scintigrafie is aangewezen bij:

  • hyperthyroïdie bij katten: katten hebben op middelbare en oudere leeftijd vaak last van een overactieve schildklier, die te veel schildklierhormoon aanmaakt. De oorzaak zijn vaak goedaardige gezwelletjes van de schildklier, maar door het teveel aan hormoon lijdt de gezondheid van de kat er onder. Hoewel er verschillende behandelingsmogelijkheden bestaan, wordt de behandeling van hyperthyroïdie met radioactief jodium (zoals ook bij mensen) beschouwd als de beste oplossing.
  • hypothyroïdie of te trage schildklierwerking bij honden (wanneer een bloedonderzoek niet altijd een correcte diagnose brengt).
  • schildkliertumoren. Sommige patiënten hebben ook baat bij een behandeling met radioactief jodium, een therapie die in onze kliniek aangeboden wordt.
  • manken
  • opsporen van een portosystemische shunt (afwijkend bloedvat in de lever).
  • in beeld brengen van de werking van elke nier apart.

Voor meer informatie over hyperthyroïdie bij katten klik hier.