Medische beeldvorming kleine huisdieren (vet)

De vakgroep Medische beeldvorming beschikt over vijf Europese specialisten in Veterinaire Medische Beeldvorming (ECVDI diplomates). Deze leiden zes ECVDI residenten-in-training op: vier bij de kleine huisdieren en twee bij de grote huisdieren. De vakgroep telt ook twee dierenartsen, opgeleid in de nucleaire diergeneeskunde en verschillende dierenartsen met specifieke kennis in diverse domeinen.

Rechtstreekse afspraken voor medische beeldvorming zijn mogelijk. Enkel bij kleine huisdieren met zware thoracale of abdominale aandoeningen worden geen rechtstreekse afspraken gemaakt. De kliniek medische beeldvorming is niet uitgerust om optimaal voor deze patiënten te zorgen. Maak in dat geval een afspraak via de spoed (T 09 264 76 95) of de interne geneeskunde (T 09 264 77 00).

Belangrijke richtlijnen

De dieren moeten nuchter aangeboden worden. Zeer vaak is er sedatie of soms zelfs algemene anesthesie nodig voor een beeldvormingsonderzoek. Ook voor ons is het bijzonder jammer als we een patiënt terug naar huis moeten sturen omdat het niet mogelijk is hem te onderzoeken.

Zijn er al radiografieën of andere beeldvormingstechnieken gebeurd? Stuur deze beelden dan vooraf naar doorverwijzen@gmail.com met vermelding van de naam van de eigenaar, de naam van het dier en de datum van de afspraak.

Voor meer informatie over hyperthyroïdie bij katten klik hier.